Sesióis d’Estudio


A xeira d’investigación en y sobre el gallego-asturiano é outra das actividades da Secretaría Llingüística del Navia-Eo. En 1997, dentro das «Xornaes Internacionales d’Estudiu» que celebra anualmente el ALLA houbo úa presencia grande de comunicacióis sobre a comarca eonaviega, dándoseye continuidá á iniciativa, xa na zona occidental, cúa organización das «Sesióis d’Estudio», unde especialistas en diferentes temas falaran de cuestióis relacionadas col Navia-Eo. As primeiras sesióis celebráronse en Castropol en 1998; as segundas na Caridá en 2005 y as terceiras tamén nesta mesma villa neste ano de 2012.

Primeiras Sesióis d’Estudio del Occidente

  • Fecha: 8 d’agosto 1998
  • Sito: Casa da Cultura (Castropol)

Segundas Sesióis d’Estudio del Occidente

  • Fecha: 1 y 2 d’abril 2005
  • Sito: Salón de Sesióis del Conceyo del Franco (A Caridá)
  • Más información

Terceiras Sesióis d’Estudio del Occidente

  • Fecha: 19 y 20 d’outubre 2012
  • Sito: Salón de Sesióis del Conceyo del Franco (A Caridá)
  • Más información